May 29, 2017 VU Morning Report
May 31, 2017 VU Morning Report
Jun 01, 2017 Medicine Grand Rounds: The Werthan Lectureship
Jun 02, 2017 VU Morning Report
Jun 02, 2017 “Predictors of Pulmonary Complications of Sickle Cell Disease.” - Shaina Johnson, MD
Jun 02, 2017 ABPA - Sarah Garon, MD
Jun 02, 2017 Journal Club - Jennifer Ker, MD
Jun 05, 2017 VU Morning Report
Jun 06, 2017 Interventional Pulmonology Case Conference
Jun 07, 2017 VU Morning Report
Jun 08, 2017 Medicine Grand Rounds: "State of Department and Teaching Awards"
Jun 09, 2017 VU Morning Report
Jun 09, 2017 Research Seminar - Caroline Grunenwald
Jun 09, 2017 Current Concepts - Michael Derrick, MD
Jun 09, 2017 Case Conference - Kenneth Babe, MD
Jun 12, 2017 VU Morning Report
Jun 14, 2017 VU Morning Report
Jun 15, 2017 Medicine Grand Rounds: "Treatment of Pancreas Cancer: We have improvements despite a lack of critical thinking"
Jun 16, 2017 VU Morning Report
Jun 16, 2017 Journal Club - Kocurek / Wilfong
Jun 16, 2017 Case Discussion - Bruce Wolf, MD
Jun 16, 2017 Alternative Allergen Practices - Andrew Abreo, MD
Jun 19, 2017 VU Morning Report
Jun 20, 2017 Interventional Pulmonology Case Conference
Jun 21, 2017 VU Morning Report
Jun 23, 2017 Annual Program Review -
Jul 05, 2017 VU Morning Report
Jul 07, 2017 VU Morning Report
Jul 10, 2017 VU Morning Report
Jul 12, 2017 VU Morning Report
Jul 14, 2017 VU Morning Report
Jul 17, 2017 VU Morning Report
Jul 19, 2017 VU Morning Report
Jul 21, 2017 VU Morning Report
Jul 24, 2017 VU Morning Report
Jul 26, 2017 VU Morning Report
Jul 28, 2017 VU Morning Report
Jul 31, 2017 VU Morning Report
Aug 02, 2017 VU Morning Report
Aug 04, 2017 VU Morning Report
Aug 07, 2017 VU Morning Report
Aug 09, 2017 VU Morning Report
Aug 11, 2017 VU Morning Report
Aug 14, 2017 VU Morning Report
Aug 16, 2017 VU Morning Report
Aug 18, 2017 VU Morning Report
Aug 21, 2017 VU Morning Report
Aug 23, 2017 VU Morning Report
Aug 25, 2017 VU Morning Report
Aug 28, 2017 VU Morning Report
Aug 30, 2017 VU Morning Report
Sep 01, 2017 VU Morning Report
Sep 04, 2017 VU Morning Report
Sep 06, 2017 VU Morning Report
Sep 08, 2017 VU Morning Report
Sep 11, 2017 VU Morning Report
Sep 13, 2017 VU Morning Report
Sep 15, 2017 VU Morning Report
Sep 18, 2017 VU Morning Report
Sep 20, 2017 VU Morning Report
Sep 22, 2017 VU Morning Report
Sep 25, 2017 VU Morning Report
Sep 27, 2017 VU Morning Report
Sep 29, 2017 VU Morning Report
Oct 02, 2017 VU Morning Report
Oct 04, 2017 VU Morning Report
Oct 06, 2017 VU Morning Report
Oct 09, 2017 VU Morning Report
Oct 11, 2017 VU Morning Report
Oct 13, 2017 VU Morning Report
Oct 16, 2017 VU Morning Report
Oct 20, 2017 VU Morning Report
Oct 23, 2017 VU Morning Report